Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.22.186

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lutego 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 31 grudnia 1921 r.
w przedmiocie wynagrodzenia za sekwestr cystern wagonowych.

Na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. w przedmiocie sekwestru zbiorników i cystern naftowych (Dz. U. R. P. № 68 poz. 414) zarządza się co następuje:
§  1. 1 Wynagrodzenie właścicieli cystern wagonowych z tytułu wykonania sakwestru oraz pokrycia kosztów naprawy tychże ustanawia się w następującej wysokości:
a) po 1 mkp. 40 fen. za 100 kg. towaru przepuszczonego (przewiezionego) w czasie od dn. 8 lutego 1919 r. do dn. 22 marca 1920 r.,
b) po 5 mkp. za 100 kg. towaru przepuszczonego (przewiezionego) w czasie od dnia 23 marca 1920 r. do dnia 8 października 1920 r.,
c) po 10 mkp. za 100 kg. towaru przepuszczonego (przewiezionego) w czasie od dnia 9 października 1920 r. do dnia 11 stycznia 1921 r.,
d) po 25 mkp. za 100 kg. towaru przepuszczonego (przewiezionego) w czasie od dnia 12 stycznia 1921 r. do dnia 6 maja 1921 r.,
e) po 75 mkp. za 100 kg. towaru przepuszczonego (przewiezionego) w czasie od dnia 7 maja 1921 r.

Powyższe stawki wynagrodzenia rozumieją się za 100 kg. wagi netto loco stacja załadowania.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Z dniem 28 marca 1923 r. wynagrodzenie właścicieli cystern wagonowych z tytułu wykonania sekwestru oraz pokrycia kosztów naprawy tychże podwyższa się do 800 mkp. za 100 kg. towaru, przepuszczonego (przewiezionego), zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 15 marca 1923 r. w przedmiocie wynagrodzenia za sekwestr cystern wagonowych (Dz.U.23.31.204).

Z dniem 29 lutego 1924 r. stawka wynagrodzenia właścicieli cystern wagonowych z tytułu wykonania sekwestru oraz pokrycia kosztów naprawy tychże. Stawka wynagrodzenia właścicieli cystern wagonowych z tytułu wykonania sekwestru oraz pokrycia kosztów naprawy tychże. Powyższa stawka wynagrodzenia rozumie się za 100 kg. wagi netto loco stacja załadowania, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1924 r. w przedmiocie wynagrodzenia za sekwestr cystern wagonowych (Dz.U.24.19.202).