§ 9. - Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.33.168

Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 2000 r.
§  9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1986 r.