§ 2. - Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.33.168

Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 2000 r.
§  2. 6
Za tłumaczenia tekstów:
1)
sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym,
2)
trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu lub złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym

- stawki przewidziane w § 1 ust. 1 podwyższa się o 25 %.

6 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 maja 2000 r. (Dz.U.00.65.772) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2000 r.