§ 9. - Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych. - Dz.U.1982.24.174 - OpenLEX

§ 9. - Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.24.174

Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1982 r.
§  9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.