§ 7. - Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych. - Dz.U.1982.24.174 - OpenLEX

§ 7. - Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.24.174

Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1982 r.
§  7.
1.
Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronicę uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków maszynopisu (rękopisu). Stronicę rozpoczętą liczy się za całą.
2.
W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu niż 25 wierszy po 45 znaków za stronicę, za stronicę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków.