§ 5. - Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych. - Dz.U.1982.24.174 - OpenLEX

§ 5. - Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.24.174

Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1982 r.
§  5.
1.
W razie sporządzenia i zaświadczenia dodatkowych egzemplarzy tłumaczenia lub odpisu pisma w języku obcym, wymagających ponownego ich przepisania, wynagrodzenie wynosi 50% stawki przewidzianej za tłumaczenie.
2.
Za sporządzenie i zaświadczenie kopii maszynopisu tłumaczenia lub odpisu pisma w języku obcym, sporządzonego przez tłumacza, wynagrodzenie za każdą kopię wynosi 20% stawki przewidzianej za tłumaczenie.