§ 1. - Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych. - Dz.U.1982.24.174 - OpenLEX

§ 1. - Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.24.174

Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1982 r.
§  1.
Ustala się następujące stawki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych za sporządzenie zaświadczonego tłumaczenia:
1)
za stronicę tłumaczenia na język polski:
a)
z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego - 150 zł,
b)
z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego - 180 zł,
c)
z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim - 210 zł,
d)
z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami - 240 zł;
2)
za stronicę tłumaczenia z języka polskiego:
a)
na język, angielski, francuski, niemiecki i rosyjski - 210 zł,
b)
na inny język europejski i na język łaciński - 270 zł,
c)
na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim - 330 zł,
d)
na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami

- 390 zł.