Wynagrodzenie notariuszów w sprawach związanych ze sprzedażą działek przy parcelacji, dokonywanej na mocy ustawy o wykonaniu reformy rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.33.266

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 kwietnia 1937 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o wynagrodzeniu notariuszów w sprawach związanych ze sprzedażą działek przy parcelacji, dokonywanej na mocy ustawy o wykonaniu reformy rolnej.

Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr 1, poz. 1) zarządzam co następuje:
Za czynności związane ze sprzedażą działek przy parcelacji dokonywanej na mocy ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr 1, poz. 1) notariusz pobiera wynagrodzenie według norm określonych w rozporządzeniu Mininistra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1935 r. o wynagrodzeniu notariuszów (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 517) ze zmianami następującymi;
a)
za sporządzenie aktu kupna - sprzedaży i aktu pożyczki notariusz pobiera połowę

wynagrodzenia należnego według norm określonych w powyższym rozporządzeniu,

b)
najniższe wynagrodzenie za czynności wymienione w § 8 do 13 rozporządzenia powyższego wynosi przy wartości

do 1.000 zł 15 zł

ponad 1.000 zł 20 zł.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi, w życie z dniem 1 maja 1937 r. Z dniem tym traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 69, poz. 553).