Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.96.636

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH, SKARBU I PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 11 października 1920 r.
w przedmiocie wynagrodzenia lekarzy dentystów i lekarek dentystek powołanych do osobistych świadczeń wojennych.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. o osobistych świadczeniach wojennych (Dz. U. z r. 1919 № 67 poz. 401) zarządza się co następuje:
Art.  1.

Lekarze dentyści i lekarki dentystki, powołani na podstawie ustawy o osobistych świadczeniach wojennych, otrzymują przez czas powołania następujące wynagrodzenie:

Lekarze dentyści i lekarki dentystki:

a) którzy po uzyskaniu dyplomu lekarza dentysty wykonywali praktykę lek.-dent. nie dłużej, jak przez 5 lat-pobory XI rangi wojsk., wraz ze wszystkiemi dodatkami;
b) którzy po uzyskaniu dyplomu lekarza dent. wykonywali praktykę lekarsko-dent. dłużej, jak przez 5 lat, a nie dłużej jak 12 lat - pobory X rangi wojskowej wraz ze wszystkiemi dodatkami;
c) którzy po uzyskaniu dyplomu lekarsko dent. wykonywali praktykę lekarsko-dent. dłużej jak przez 12 lat-pobory IX rangi wojskowej, wraz ze wszystkiemi dodatkami.
Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia..