§ 9. - Wynagrodzenie akordowe dla personelu pomiarowego urzędów ziemskich. - Dz.U.1933.73.533 - OpenLEX

§ 9. - Wynagrodzenie akordowe dla personelu pomiarowego urzędów ziemskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.73.533

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1933 r.
§  9.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.