§ 3. - Wynagrodzenie akordowe dla personelu pomiarowego urzędów ziemskich. - Dz.U.1933.73.533 - OpenLEX

§ 3. - Wynagrodzenie akordowe dla personelu pomiarowego urzędów ziemskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.73.533

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1933 r.
§  3.
Za prace pomiarowe, zaliczone do trudnych (§ 8 pkt. a), wynagrodzenie akordowe zwiększa się w granicach do 25 % (§ 8 pkt. b), za prace zaś, zaliczone do łatwych (§ 8 pkt. a) - zmniejsza się w granicach do 25 % (§ 8 pkt. b).

Za prace pomiarowe, przy których niezbędne jest sporządzenie operatów dla katastru gruntowego, wynagrodzenie akordowe (§ 2 i 3 ust. 1) zwiększa się, w granicach do 100 % (§ 8 pkt. b).