§ 2. - Wynagrodzenie akordowe dla personelu pomiarowego urzędów ziemskich. - Dz.U.1933.73.533 - OpenLEX

§ 2. - Wynagrodzenie akordowe dla personelu pomiarowego urzędów ziemskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.73.533

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1933 r.
§  2.
Wynagrodzenie akordowe za wykonanie hektara prac pomiarowych zaliczonych do zwykłych (§ 8 pkt. a) wynosi:
a)
przy scalaniu gruntów z pomiarem starego stanu posiadania po sześć złotych za hektar,
b)
przy scalaniu gruntów bez pomiaru starego stanu posiadania - po cztery złote za hektar,
c)
przy parcelacji gruntów - po dwa i pół złotego za hektar.