§ 1. - Wynagrodzenie akordowe dla personelu pomiarowego urzędów ziemskich. - Dz.U.1933.73.533 - OpenLEX

§ 1. - Wynagrodzenie akordowe dla personelu pomiarowego urzędów ziemskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.73.533

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1933 r.
§  1.
Wykonawczy personel pomiarowy urzędów ziemskich otrzymuje oprócz uposażenia (wynagrodzenia) miesięcznego wynagrodzenie akordowe za wykonanie na gruncie prac pomiarowych przy scalaniu i parcelacji gruntów.

Wynagrodzenie akordowe oblicza się w stosunku do ogólnej powierzchni objektu, w którym prace pomiarowe zostały całkowicie ukończone i uznane za wykonane prawidłowo.