§ 9. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. - Dz.U.1974.30.176 - OpenLEX

§ 9. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.30.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1984 r.
§  9.
Pracownikom przysługują dodatki:
1)
za znajomość języków obcych, według zasad ustalonych przez Ministra Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych,
2)
za posiadanie stopnia naukowego doktora w wysokości 300 zł miesięcznie oraz doktora habilitowanego w wysokości 600 zł miesięcznie.