§ 8. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. - Dz.U.1974.30.176 - OpenLEX

§ 8. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.30.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1984 r.
§  8.
Minister Kultury i Sztuki oraz Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki określą rodzaje państwowych jednostek organizacyjnych, w których może występować stanowisko wicedyrektora (zastępcy dyrektora), głównego konserwatora, głównego inwentaryzatora, głównego specjalisty, kuratora muzealnego oraz stanowiska bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej.