§ 7. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. - Dz.U.1974.30.176 - OpenLEX

§ 7. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.30.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1984 r.
§  7.
Zaszeregowania pracowników do odpowiednich grup uposażenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz awansowania do wyższych grup uposażenia i dodatku funkcyjnego dokonuje organ właściwy do zatrudnienia pracownika z zachowaniem przepisów § 8.