§ 4. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. - Dz.U.1974.30.176 - OpenLEX

§ 4. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.30.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1984 r.
§  4.
1.
Do pracowników zatrudnionych w biurach dokumentacji zabytków podporządkowanych radom narodowym oraz w Ośrodku Dokumentacji Zabytków podległemu Ministrowi Kultury i Sztuki stosuje się zasady wynagradzania obowiązujące w muzeach państwowych.
2.
Pracownicy kin prowadzonych przez państwowe jednostki organizacyjne wymienione w § 1 ust. 1 są wynagradzani według zasad obowiązujących pracowników przedsiębiorstw rozpowszechniania filmów.
3.
Pracownicy zaplecza technicznego teatrów lub instytucji muzycznych prowadzonych przez państwowe jednostki organizacyjne wymienione w § 1 ust. 1 są wynagradzani według zasad obowiązujących pracowników instytucji artystycznych i rozrywkowych.
4.
Do pracowników obsługi kotłowni centralnego ogrzewania (palaczy i ich pomocników) mogą być stosowane zasady wynagradzania obowiązujące w jednostkach organizacyjnych administracji budynków mieszkalnych resortu gospodarki terenowej i ochrony środowiska.