§ 22. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. - Dz.U.1974.30.176 - OpenLEX

§ 22. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.30.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1984 r.
§  22.
Uposażenie oraz dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane z osobowego funduszu płac dla pracowników objętych rozporządzeniem wolne są od podatku od wynagrodzeń i składki na cele emerytalne.