§ 16. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. - Dz.U.1974.30.176 - OpenLEX

§ 16. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.30.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1984 r.
§  16.
Godzinową stawkę uposażenia zasadniczego pracowników usługowych i obsługi oraz pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu oblicza się dzieląc miesięczne uposażenie zasadnicze przez 200.