Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2136 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 listopada 2019 r.
Art.  9.  [Delegacja ustawowa - wykaz podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa]

Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustali wykaz podmiotów, o których mowa w art. 1, o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego może być podniesiona o 50%, uwzględniając w szczególności:

1) rodzaj świadczonych usług lub przedmiot produkcji;
2) zasięg działania podmiotu;
3) obroty podmiotu;
4) liczbę pracowników zatrudnionych w podmiocie.