§ 15. - Wymierzanie kary grzywny za wprowadzanie, zbywanie do obrotu albo przeznaczanie do użytku lub zbytu wyrobów przemysłowych złej jakości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.4.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lutego 1967 r.
§  15.
Orzeczenia, od których nie wniesiono w terminie odwołania, jak również orzeczenia wydane przez Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar na skutek odwołania są prawomocne.