§ 10. - Wymierzanie kary grzywny za wprowadzanie, zbywanie do obrotu albo przeznaczanie do użytku lub zbytu wyrobów przemysłowych złej jakości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.4.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lutego 1967 r.
§  10.
Nie można wydać orzeczenia o ukaraniu, jeżeli od popełnienia czynu upłynął jeden rok. W razie uchylenia orzeczenia w trybie nadzoru (§ 17) bieg tego okresu rozpoczyna się od daty uchylenia orzeczenia.