Art. 4. - Wymiar kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.69.377 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 1949 r.
Art.  4. 
§  1. 
Kto brał udział w organizacji przestępczej, powołanej lub uznanej przez władze państwa niemieckiego lub z nim sprzymierzonego albo przez zrzeszenie polityczne, które działało w interesie państwa niemieckiego lub z nim sprzymierzonego,

podlega karze więzienia na czas nie krótszy od 3 lat lub dożywotnio albo karze śmierci.

§  2. 
Za organizację przestępczą w rozumieniu § 1 uważa się grupę lub organizację:
a)
która ma na celu zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodnie wojenne lub zbrodnie przeciwko ludzkości,
b)
która, mając inny cel, zdąża do siągnięcia go przez popełnianie zbrodni, określonych w pkt a).
§  3. 
Przestępnym jest zwłaszcza udział:
a)
w niemieckiej narodowo-socjalistycznej partii robotniczej (National Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei - NSDAP) na wszelkich stanowiskach kierowniczych,
b)
w sztafetach ochronnych (Schutzstaffeln - SS),
c)
w tajnej policji państwowej (Geheime Staats-Polizei - Gestapo),
d)
w służbie bezpieczeństwa (Sicherheits Dienst - SD).