Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.35.212

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 października 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU I SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 kwietnia 1921 r.
w przedmiocie wymiaru i uiszczania należytości ryczałtowej za postępowanie spadkowe w b. dzielnicy austrjackiej.

Na podstawie par. 4 cesarskiego austrjackiego patentu z dnia 9 lutego 1850 r. Austr. Dz. Pr. P. № 50 oraz par. 7 i 53 ces. austr. rozporządzenia z dnia 15 września 1915 r. austr. Dz. Pr. P. № 279, zarządza się co nanastępuje:
§  1. 1 Należytość ryczałtową za postępowanie spadkowe (poz. 25 taryfy dołączonej do ces. austr. rozporządzenia z dn. 15 września 1915 r. austr. Dz. Pr. P. № 279) jak również należytość od rozporządzenia ostatniej wolt (poz. taryfy 101 1 A. l. ustawy z dnia 13 grudnia 1862 r. austr. Dz. Pr. P. № 89) uiszcza się w wypadkach, kiedy strony są zwolnione od przedkładania wykazu spadku (§ 40 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1923 r., Dz. U. R. P. № 101, poz. 794) w znaczkach stemplowych.
§  2. W tych wypadkach nie mają zastosowania par. 1 ust. 1 liczba 4 oraz par. 58 ust. 3 austr. rozporządzenia ministerjalnego z dnia 21 grudnia 1915 r. austr. Dz. Pr. P. № 380, a natomiast będzie stosowany odpowiednio przepis par. 13 tegoż austr. rozporządzenia ministerjalnego.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w dniu piętnastym po dniu ogłoszenia.

Sprostowanie.

W № 32/1921 Dzien. Ust, poz. 197, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia Publicznego, w wierszu drugim w powołaniu się na Dziennik Praw zamiast: "Dziennik Praw № 63, poz. 37", winno być: "Dziennik Praw № 63 poz. 371"; i w tymże rozporządzeniu w § 2 w wierszu ostatnim zamiast: "Phaseolus lunatus", winno być: "Phaesolus lunatus".

Sprostowania.

2) Sprostowanie umieszczone w № 35 Dziennika Ustaw Rz. P. z dnia 13 kwietnia 1921 r. zostaje niniejszem odwołane.
2) Sprostowanie umieszczone w № 35 Dziennika Ustaw Rz. P. z dnia 13 kwietnia 1921 r. zostaje niniejszem odwołane.
1 § 1 zmieniony przez § 50 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1923 r. zawierające przepisy wykonawcze dla b. dzielnicy austrjackiej w przedmiocie należytości od przeniesień majątku pod tytułem darmym (Dz.U.23.101.795) z dniem 10 października 1923 r.