Wymiar i pobór państwowego podatku gruntowego od gruntów użytkowych i lasów położonych na obszarze Ziemi Wileńskiej oraz województw: nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego oraz powiatów: białostockiego, bielskiego, sokólskiego, wołkowyskiego i grodzieńskiego województwa białostockiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.8.77

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 stycznia 1924 r.
w przedmiocie wymiaru i poboru państwowego podatku gruntowego od gruntów użytkowych i lasów położonych na obszarze Ziemi Wileńskiej oraz województw: nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego oraz powiatów: białostockiego, bielskiego, sokolskiego, wołkowyskiego i grodzieńskiego województwa białostockiego.

Na zasadzie art. 7 ustawy z dnia 15 czerwca 1923 r. w przedmiocie wyrównania podatków gruntowych, tudzież niektórych podatków budynkowych (Dz. G. R. P. № 65 poz. 505) oraz art. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych, oraz kredytów udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe (Dz. U. R. P. № 127 poz. 1044) zarządza się co następuje:
Przypadająca na obszarze Ziemi Wileńskiej t. j. powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego, brasławskiego, dziśnieńskiego, duniłowiczowskiego, wilejskiego oraz województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, jak również powiatów, białostockiego, bielskiego, sokolskiego, wołkowyskiego i grodzieńskiego województwa białostockiego na poszczególne powiaty ogólna suma państwowego podatku gruntowego (art. 6 ros. ustawy o podatkach bezpośrednich - Tom V Ros. Zb. Pr. wyd. 1903 r.) zostaje określona we frankach złotych, poczynając od 1 stycznia 1924 r. w przeciętnych wysokościach ustalonych z każdej dziesięciny gruntów w następującej tabeli:
L. p.NAZWA POWIATUZ jednej dziesięciny gruntów upranych, łąk, ogrodów i sadówZ jednej dziesięciny przestrzeni leśnych, błotnistych i pastwisk
w frankach złotych
1Białostocki0.900.18
2Bielski0.800.16
3Sokolski0.800 16
4Grodzieński0.800.16
5Wołkowyski0.800.16
6Nowogródzki0.900.18
7Słonimski0.600.12
8Dziśnieński0.800.16
9Brasławski0.700.14
10Lidzki0 800.16
11Wołożyński0.600.12
12Wilejski0.600.12
13Duniłowiczowski0.800.16
14Kossowski0.600.12
15Baranowicki0.600.12
16Nieświeski1.000.20
17Stołpecki0.800.16
18Brzeski0.600.12
19Kamień-Koszyrski0.500.10
20Sarneński0.600.12
21Łuniniecki0.600.12
22Piński0.500.10
23Prużański0.600.12
24Kobryński0.600.12
25Drohiczyński0.600.12
26Włodzimierski0.800.16
27Horochowski0.800.16
28Lubomlski0.600.12
29Kowelski0.600.12
30Krzemieniecki1.500.30
31Dubnieński1.500.30
32Równieński1.200.24
33Ostrogski1.500.30
34Łucki0.900.18
33Wileński0.800.16
36Oszmiański0.700.14
37Święciański0.600.12
33Trocki0.800.16
Postanowienia art. 2, 8, 12, 13 i 14 ustawy z dnia 15 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 65 poz. 505) tudzież §§ 2, 3, 4, 5 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 72 poz. 560) mają moc obowiązującą na obszarze wymienionym w § 1 niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.