§ 2. - Wymiar i pobór państwowego podatku gruntowego od gruntów użytkowych i lasów położonych na obszarze Ziemi Wileńskiej oraz województw: nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego oraz powiatów: białostockiego, bielskiego, sokólskiego, wołkowyskiego i grodzieńskiego województwa białostockiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.8.77

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1924 r.
§  2.
Postanowienia art. 2, 8, 12, 13 i 14 ustawy z dnia 15 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 65 poz. 505) tudzież §§ 2, 3, 4, 5 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 72 poz. 560) mają moc obowiązującą na obszarze wymienionym w § 1 niniejszego rozporządzenia.