§ 1. - Wymiar i pobór państwowego podatku gruntowego od gruntów użytkowych i lasów położonych na obszarze Ziemi Wileńskiej oraz województw: nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego oraz powiatów: białostockiego, bielskiego, sokólskiego, wołkowyskiego i grodzieńskiego województwa białostockiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.8.77

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1924 r.
§  1.
Przypadająca na obszarze Ziemi Wileńskiej t. j. powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego, brasławskiego, dziśnieńskiego, duniłowiczowskiego, wilejskiego oraz województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, jak również powiatów, białostockiego, bielskiego, sokolskiego, wołkowyskiego i grodzieńskiego województwa białostockiego na poszczególne powiaty ogólna suma państwowego podatku gruntowego (art. 6 ros. ustawy o podatkach bezpośrednich - Tom V Ros. Zb. Pr. wyd. 1903 r.) zostaje określona we frankach złotych, poczynając od 1 stycznia 1924 r. w przeciętnych wysokościach ustalonych z każdej dziesięciny gruntów w następującej tabeli:
L. p.NAZWA POWIATUZ jednej dziesięciny gruntów upranych, łąk, ogrodów i sadówZ jednej dziesięciny przestrzeni leśnych, błotnistych i pastwisk
w frankach złotych
1Białostocki0.900.18
2Bielski0.800.16
3Sokolski0.800 16
4Grodzieński0.800.16
5Wołkowyski0.800.16
6Nowogródzki0.900.18
7Słonimski0.600.12
8Dziśnieński0.800.16
9Brasławski0.700.14
10Lidzki0 800.16
11Wołożyński0.600.12
12Wilejski0.600.12
13Duniłowiczowski0.800.16
14Kossowski0.600.12
15Baranowicki0.600.12
16Nieświeski1.000.20
17Stołpecki0.800.16
18Brzeski0.600.12
19Kamień-Koszyrski0.500.10
20Sarneński0.600.12
21Łuniniecki0.600.12
22Piński0.500.10
23Prużański0.600.12
24Kobryński0.600.12
25Drohiczyński0.600.12
26Włodzimierski0.800.16
27Horochowski0.800.16
28Lubomlski0.600.12
29Kowelski0.600.12
30Krzemieniecki1.500.30
31Dubnieński1.500.30
32Równieński1.200.24
33Ostrogski1.500.30
34Łucki0.900.18
33Wileński0.800.16
36Oszmiański0.700.14
37Święciański0.600.12
33Trocki0.800.16