Wymiana not między Rządem Polskim a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Rad o zatwierdzeniu konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o trybie badania i rozstrzygania incydentów i zatargów granicznych, podpisanej wraz z protokółem końcowym, protokółem i protokółem podpisania w Moskwie dnia 3 czerwca 1933 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.90.699

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 1933 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 2 listopada 1933 r.
w sprawie wymiany not między Rządem Polskim a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Rad o zatwierdzeniu konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o trybie badania i rozstrzygania incydentów i zatargów granicznych, podpisanej wraz z protokółem końcowym, protokółem i protokółem podpisania w Moskwie dnia 3 czerwca 1933 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że zgodnie z art. 18 konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o trybie badania i rozstrzygania incydentów i zatargów granicznych, podpisanej wraz z protokółem końcowym, protokółem i protokółem podpisania w Moskwie dnia 3 czerwca 1933 r., nastąpiła w Warszawie w dniu 20 września 1933 r. wymiana not między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Rad o zatwierdzeniu powyższej konwencji i dołączonych do niej protokółów przez Rządy Umawiających się Stron.