Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Umowy polsko-czechosłowackiej z dnia 5 kwietnia 1948 r. o ubezpieczeniu społecznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.6.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 1949 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 października 1948 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy polsko - czechosłowackiej z dnia 5 kwietnia 1948 r. o ubezpieczeniu społecznym.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 24 Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czechosłowacką o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 5 kwietnia 1948 r., nastąpiła w Pradze dnia 15 września 1948 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej umowy wraz z protokółem końcowym.