Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.28.133

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 kwietnia 1962 r.
dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy w dziedzinie polityki społecznej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Warszawie dnia 12 lipca 1961 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 24 Umowy o współpracy w dziedzinie polityki społecznej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Warszawie dnia 12 lipca 1961 r., nastąpiła w Sofii dnia 30 marca 1962 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej Umowy.