Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej, podpisanej w Warszawie dnia 6 października 1964 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.24.158

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1965 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 maja 1965 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej, podpisanej w Warszawie dnia 6 października 1964 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. XV ust. 2 Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej, podpisanej w Warszawie dnia 6 października 1964 r., nastąpiła w Berlinie dnia 11 maja 1965 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej umowy.