Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.46.208

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 kwietnia 1996 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 lutego 1996 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 12 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r., nastąpiła w Warszawie dnia 19 lutego 1996 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych wymienionej umowy. Powyższa umowa weszła w życie dnia 19 lutego 1996 r.