Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie zapobieżenia dwukrotnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków spadkowych, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.13.79

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lutego 1926 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 stycznia 1926 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie zapobieżenia dwukrotnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków spadkowych, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 9 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie zapobieżenia dwukrotnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków spadkowych, podpisanej w Warszawie dn. 23 kwietnia 1925 r., ratyfikowanej zgodnie z ustawą z dnia 30 lipca 1925 r. (Dz. U. R. P. № 89 poz. 621), dokumenty ratyfikacyjne powyższej umowy wymienione zostały w Pradze dnia czternastego grudnia tysiąc dziewięćset dwudziestego piątego roku.