Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Colombo dnia 25 kwietnia 1980 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.5.39

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 1988 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 7 listopada 1983 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Colombo dnia 25 kwietnia 1980 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 24 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Colombo dnia 25 kwietnia 1980 r., nastąpiła w Warszawie dnia 21 października 1983 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych wymienionej umowy.
Powyższa umowa weszła w życie dnia 21 października 1983 r.