Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-czechosłowacką granicę państwową w ruchu kolejowym i drogowym, podpisanej w Warszawie dnia 23 września 1966 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.25.178

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 1972 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 maja 1972 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-czechosłowacką granicę państwową w ruchu kolejowym i drogowym, podpisanej w Warszawie dnia 23 września 1966 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 17 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-czechosłowacką granicę państwową w ruchu kolejowym i drogowym, podpisanej w Warszawie dnia 23 września 1966 r., nastąpiła w Pradze dnia 4 maja 1972 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych wymienionej umowy. Powyższa umowa wchodzi w życie dnia 3 czerwca 1972 r.