Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.15.107

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 maja 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 kwietnia 1969 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o rozgraniczeniu szelfu kontynentalnego w Morzu Bałtyckim, sporządzonej w Berlinie dnia 29 października 1968 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 5 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o rozgraniczeniu szelfu kontynentalnego w Morzu Bałtyckim, sporządzonej w Berlinie dnia 29 października 1968 r., nastąpiła w Warszawie dnia 16 kwietnia 1969 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej Umowy i w dniu tym Umowa ta weszła w życie.