Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.36.234

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 października 1964 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 września 1964 r.
dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o czechosłowackiej komunikacji tranzytowej przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na odcinku linii kolejowej między stacjami Hradek nad Nisou i Zittau, podpisanej w Pradze dnia 16 listopada 1962 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 26 ust. 1 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o czechosłowackiej komunikacji tranzytowej przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na odcinku linii kolejowej między stacjami Hradek nad Nisou i Zittau, podpisanej w Pradze dnia 16 listopada 1962 r., nastąpiła w Warszawie dnia 22 września 1964 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej Umowy.