Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Polską a Niemcami o małym ruchu granicznym, podpisanej wraz z protokółem końcowym oraz załącznikami I i II w Warszawie dnia 22 grudnia 1931 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.101.772

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 1933 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 grudnia 1933 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Polską a Niemcami o małym ruchu granicznym, podpisanej wraz z protokółem końcowym oraz załącznikami I i II w Warszawie dnia 22 grudnia 1931 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 35 umowy między Polską a Niemcami o małym ruchu granicznym, podpisanej wraz z protokółem końcowym oraz załącznikami I i II w Warszawie dnia 22 grudnia 1931 r. nastąpiła w Berlinie w dniu 1 grudnia 1933 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej umowy.