Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Polską a Brazylią, podpisanej w Brasilii dnia 19 października 1961 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.44.299

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 grudnia 1964 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 14 listopada 1964 r.
dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Polską a Brazylią, podpisanej w Brasilii dnia 19 października 1961 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. VIII Umowy kulturalnej między Polską a Brazylią, podpisanej w Brasilii dnia 19 października 1961 r., nastąpiła w Warszawie dnia 2 listopada 1964 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej Umowy.