Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.43.266

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 maja 1926 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 kwietnia 1926 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu Polsko-Niemieckiego w sprawach opiekuńczych, podpisanego w Warszawie dnia 5 marca 1324 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 12 Układu Polsko-Niemieckiego w sprawach opiekuńczych, podpisanego w Warszawie dnia 5 marca 1924 r., dokumenty ratyfikacyjne powyższego układu zostały wymienione w Berlinie dnia 31 marca 1926 r. i że Układ wchodzi w życie po upływie dwu miesięcy od dnia dokonania wymiany ratyfikacyj.