Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Układu polsko-niemieckiego dotyczącego praw członków i urzędników Naczelnego Komitetu Kolei Górnośląskich, podpisanego w Warszawie dnia 23 lutego 1924 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.108.770

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 października 1925 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 października 1925 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu polsko-niemieckiego dotyczącego praw członków i urzędników Naczelnego Komitetu Kolei Górnośląskich, podpisanego w Warszawie dnia 23 lutego 1924 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 7 Układu polsko-niemieckiego dotyczącego praw członków i urzędników Naczelnego Komitetu Kolei Górnośląskich, podpisanego w Warszawie dnia 23 lutego 1924 r., a ratyfikowanego zgodnie z ustawą z dnia 9 lipca 1924 r. (Dz. U. R. P. № 61 poz. 610), dokumenty ratyfikacyjne powyższego Układu wymienione zostały w Warszawie dnia 3 października 1925 roku.