Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Układu o Przyjaźni i Pomocy Wzajemnej między Rzecząpospolitą Polską i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławią, podpisanego w Warszawie dnia 18 marca 1946 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.26.101

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 1947 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 3 grudnia 1946 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o Przyjaźni i Pomocy Wzajemnej między Rzecząpospolitą Polską i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławią, podpisanego w Warszawie dnia 18 marca 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że w wykonaniu artykułu V Układu o Przyjaźni i Pomocy Wzajemnej między Rzecząpospolitą Polską i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławią, podpisanego w Warszawie dnia 18 marca 1946 r., nastąpiła w Belgradzie w dniu 7 czerwca 1946 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego Układu.