Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych układu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską o ziemiach pounickich, podpisanego w Warszawie dnia 20 czerwca 1938 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.35.223

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 kwietnia 1939 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 kwietnia 1939 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską o ziemiach pounickich, podpisanego w Warszawie dnia 20 czerwca 1938 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. X układu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską w sprawie ziem, kościołów i kaplic pounickich, których Kościół Katolicki pozbawiony został przez Rosję, podpisanego w Warszawie dnia 20 czerwca 1938 r., wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego układu nastąpiła w Rzymie dnia 16 marca 1939 r.