Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie polskich robotników rolnych, sezonowych i innych, podpisanego w Rydze dnia 29 października 1938 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.26.175

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 1939 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 marca 1939 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie polskich robotników rolnych, sezonowych i innych, podpisanego w Rydze dnia 29 października 1938 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 14 układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie polskich robotników rolnych, sezonowych i innych, podpisanego w Rydze dnia 29 października 1938 r., nastąpiła w Warszawie w dniu 3 marca 1939 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego układu.