Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych tymczasowego układu handlowego między Polską a Łotwą, podpisanego w Rydze dnia 22 grudnia 1927 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.30.210

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 kwietnia 1931 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 20 marca 1931 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych tymczasowego układu handlowego między Polską a Łotwą, podpisanego w Rydze dn. 22 grudnia 1927 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu artykułu 4 tymczasowego układu handlowego między Polską a Łotwą, podpisanego w Rydze dn. 22 grudnia 1927 r., nastąpiła w Rydze w dniu 18 marca 1931 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego układu.