Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Łotwą, podpisanego w Rydze dnia 12 lutego 1929 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.31.218

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 1931 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 marca 1931 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Łotwą, podpisanego w Rydze dnia 12 lutego 1929 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 22 traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Łotwą, podpisanego w Rydze dnia 12 lutego 1929 r., nastąpiła w Warszawie w dniu 18 marca 1931 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego traktatu.