Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych traktatu gwarancyjnego między Polską a Rumunją, podpisanego w Genewie dnia 15 stycznia 1931 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.32.231

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 kwietnia 1931 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 marca 1931 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu gwarancyjnego między Polską a Rumunją, podpisanego w Genewie dnia 15-go stycznia 1931 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że, w wykonaniu art. 7 traktatu gwarancyjnego między Polską a Rumunją, podpisanego w Genewie dnia 15-go stycznia 1931 r., nastąpiła w Bukareszcie dnia 26 marca 1931 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego traktatu.