Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych protokółu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanego w Pradze dnia 18 czerwca 1930 r., zmieniającego niektóre postanowienia Konwencji polsko-czeskosłowackiej o uregulowaniu wzajemnem komunikacji kolejowej, podpisanej w Pradze dnia 30 maja 1927 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.6.38

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lutego 1933 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 grudnia 1932 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanego w Pradze dnia 18 czerwca 1930 r., zmieniającego niektóre postanowienia konwencji polsko-czeskosłowackiej o uregulowaniu wzajemnem komunikacji kolejowej, podpisanej w Pradze dnia 30 maja 1927 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu protokółu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanego w Pradze dnia 18 czerwca 1930 r., zmieniającego niektóre postanowienia konwencji polsko-czeskosłowackiej o uregulowaniu wzajemnem komunikacji kolejowej, podpisanej w Pradze dnia 30 maja 1927. r. (Dz. U. R. P. z 1929 r. Nr. 84, poz. 624), wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego protokółu nastąpiła w Warszawie w dniu 15 grudnia 1932 r.