Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie zmiany artykułu XII "Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej", podpisanej w Warszawie dnia 6 października 1964 r., podpisanego w Berlinie dnia 20 czerwca 1972 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.55.363

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1972 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 października 1972 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie zmiany artykułu XII "Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej", podpisanej w Warszawie dnia 6 października 1964 r., podpisanego w Berlinie dnia 20 czerwca 1972 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 2 Protokołu między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie zmiany artykułu XII "Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej", podpisanej w Warszawie dnia 6 października 1964 roku, podpisanego w Berlinie dnia 20 czerwca 1972 roku, nastąpiła w Warszawie dnia 31 października 1972 roku wymiana dokumentów ratyfikacyjnych tego Protokołu. Protokół wszedł w życie dnia 31 października 1972 roku.