Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Jugosławią z dnia 23 października 1922 r. podpisanego w Warszawie dnia 31 sierpnia 1930 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.57.462

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1931 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 czerwca 1931 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Jugosławją z dn. 23 października 1922 r., podpisanego w Warszawie dn. 31 sierpnia 1930 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu postanowienia końcowego protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Jugosławją z dn. 23 października 1922 r., podpisanego w Warszawie dn. 31 sierpnia 1930 r., wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego protokółu dodatkowego, nastąpiła w Belgradzie dn. 3 czerwca 1931 r.